Showing posts with label Ինչպես աղոթել. Show all posts
Showing posts with label Ինչպես աղոթել. Show all posts

2.10.15

10 ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ, ՈՐՈՔՆ ԱՂՈԹՔԴ ԶՈՐԱՎՈՐ ԿԴԱՐՁՆԵՆ


Անցյալ անգամ խոսեցինք աղոթքական կյանքը խաթարող 10 հանգամանքների մասին և, ինչպես խոստացանք, այսօր Աստվածաշնչը մեզ պիտի ուսուցանի այն 10 մոտեցումները, որոնք կիրառելով մեր աղոթքը կդարձնենք ճիշտ կառուցված, շնորհաբաշխ և զորավոր:

1. Աղոթեցեք խնդրելով, փնտրելով և բախելով՝
 Խնդրեցէ՛ք Աստծուց, եւ նա կը տայ ձեզ, փնտռեցէ՛ք եւ կը գտնէք, բախեցէ՛ք, եւ կը բացուի ձեր առաջ. որովհետեւ, ով որ ուզի, ստանում է, ով որ փնտռի, գտնում է, եւ ով որ բախի, նրա առաջ կը բացուի։ Ձեզնից ո՞վ է այն մարդը, որից իր որդին եթէ հաց ուզի, միթէ քա՞ր կը տայ նրան. եւ կամ եթէ ձուկ ուզի, միթէ օ՞ձ կը տայ նրան։ Արդ, եթէ դուք, որ չար էք, գիտէք ձեր որդիներին բարի պարգեւներ տալ, որքա՜ն եւս առաւել ձեր Հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կը տայ նրանց, որ նրանից ուզում են» (Մտ 7:7-11):

30.7.15

10 ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ, ՈՐՈՆՔ ԱՂՈԹՔԴ ԴԱՐՁՆՈՒՄ ԵՆ ՏԿԱՐ

Աղոթքը քրիստոնյա մարդու «հանապազօրյա հացն է», հոգևոր կերակուր, որի միջոցով մահկանացու մարդկանցս հնարավորություն է տրվում հաղորդակցության մեջ մտնել անմահ Աստծո հետ: Աղոթքը զրույց է Աստծո հետ՝ սեփական մտահոգությունները, ուրախություններն ու տխրությունները, փափագները և գոհությունը Երկնավոր Հոր հետ կիսվելու համար, և այս ամենը, որպես կանոն, պատասխան ստանալու ակնկալիքով...

Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ երբեմն աղոթքը զորավոր չի ստացվում, ինչո՞ւ է հաճախ մեր աղոթքը սառչում շուրթերի վրա, կորսվում օդի մեջ, կարճ ասած՝ ինչո՞ւ մեր աղոթքը տեղ չի հասնում: Հարցի պատասխանը գտնում ենք Աստվածաշնչի էջեր մեջ: 
Ահավասիկ 10 հանգամանք, որոնք մեր աղոթքները տկար են դարձնում՝