Showing posts with label շնորհ. Show all posts
Showing posts with label շնորհ. Show all posts

16.3.17

ԳՈՐԾԱԴՐԵԼ ՇՆՈՐՀՆԵՐԸ - ՄԵԾ ՊԱՀՔ (օր 17)

Այսօրվա Աստվածաշնչյան ընթերցումներն են Ելք 2:23-3:15, Հովել 2:21-3, որոնք  կարող ենք կարդալ այստեղ:

Մարդկանցիցս յուրաքանչյուրի ծնունդից իսկ սկսյալ Աստված՝ որպես սիրառատ Հայր, ձրիաբար մեզ է բաշխում մարդկային բնությունը կերտող մի քանի շնորհներ, ինչպիսիք են ազատ կամքը, սերը, հավատքը, հույսը... Կան հոգեւոր շնորհներ, սակայն, որոնք Աստծո զավակները` քրիստոնյաներս, ստանում ենք Մկրտության եւ Դրոշմի խորհրդի միջոցով «ի վերուստ ծնվելով». Սուրբ Հոգին իր անտեսանելի, բայց իրական ներկայությամբ լցնում է մեզ եւ օժտում տարատեսակ շնորհներով, կարողություններով ու զորություններով, յուրաքանչյուրիս «մեր օգուտի եւ Աստծո փառքի համար» (Ա Կորնթացիս 12 գլուխ)։ Տեր Հիսուսի Հարությունից ու Համբարձումից հետո, երբ Քրիստոսի Առաքյալները և հետեւորդները աղոթքի էին հավաքված վերնատան մեջ, Սուրբ Հոգին զարմանահրաշ կերպով՝ որպես հով եւ հուր, հեղվեց ներկաների վրա։ Դա Հոգեգալուստի օրն էր (Գործք Առաքելոց 2 գլուխ)։ Հոգու էջքը և նրա երկնառաք շնորհների բաշխումը Պետրոս առաքյալը ներկաներին մեկնաբանեց, որպես Հովելի մարգարեության իրականացում։ Մարգարեական այդ հատվածը մենք այսօր կարդում ենք նաև օրվա ընթերցումի մեջ`
«Եւ կլինի այնպէս, որ սրանից յետոյ իմ Հոգուց կհեղեմ ամէն մարմնի վրայ, կմարգարէանան ձեր տղաներն ու աղջիկները, ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն, եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կունենան» (Հովել 2:27)։

23.11.12

ՅՈԹ ՊԱՅՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԽՈՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Չէ՛, խոսքս ամենևին օտար լեզուներով (անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գրմաներեն...) խոսելու մասին չէ: Գրառումս Նոր Կտակարանում` հիմնականում Սուրբ Պողոս առաքյալի Կորնթացիներին ուղղված առաջին նամակում հիշատակված լեզվախոսության, այսպես կոչված անիմանալի լեզուներով խոսելու շնորհի (глосолалия, speaking tongues) մասին է: Սուրբ Հոգու այս շնորհի (հմմտ. Ա Կորնթ. 12:1-11) մասին Սուրբ Պողոսն ասում է. «Կամենում եմ, որ դուք ամենքդ էլ լեզուներ խոսեք...», «...լեզուներ խոսելը մի՛ արգելեք» (Ա Կորնթ. 14:5, Ա.Կորնթ 14:39):

Ավելին, որոշ մեկնություններ ենթադրում են, թե Սուրբ Պողոսն ինքը այդ շնորհից անմասն չի եղել (Ա Կորնթ. 14:18), բայց միևնույն ժամանակ առաքյալը այսպիսի եզրակացության է գալիս. «...եկեղեցու մեջ կամենում եմ հինգ խոսք խոսել խելքով, քան բազում խոսքեր՝ լեզվով (Ա Կորնթ 14:19):

23.3.12

ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ↔ ՏԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Jhon Doe ընթերցողի առաջարկով այսօր ծանոթանանք Սուրբ Պողոս առաքյալի` Կորնթացիներին ուղղաված 2-րդ (Բ) նամակի 12-րդ գլխի 9-10 տողերին`

«Իմ շնորհը քեզ բավ է, որովհետև Իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում»։ Եվ արդ, լավ էլ է, որ ես պարծենամ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ բնակվի Քրիստոսի զորությունը։ Դրա համար գոհունակությամբ համակերպվում եմ տկարություններին, նախատինքներին, վշտերին, հալածանքներին և նեղություններին՝ Քրիստոսի համար. որովհետև, երբ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր»։