Showing posts with label Կ.Բ.. Show all posts
Showing posts with label Կ.Բ.. Show all posts

17.2.14

ՀՈԳԵՎՈՐ ՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆԸ

Ցանկացած քրիստոնյայի կյանքում պետք է լինի խոստովանահայր, ով ամեն պարագային նրա կողքին է լինում` ուրախություն, թե տխրություն, երջանկություն, թե դժբախտություն: Չգիտեմ` դժբախտաբար, թե բարեբախտաբար, բազմիցս եմ համոզվել` քահանան ավելին է, քան պարզապես խորհրդատուն, հոգեբանը, հոգեբույժը. նա բոլորից առավել է, նա ՀՈԳԵՎՈՐ է...
Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյանն ավելին է, քան խոստովաահայրը` իսկական միջնորդ քո և Տիրոջ միջև: Այնքան խոնարհ, այնքան բարի, սիրառատ, կարեկից...