Showing posts with label Գոհար Մկրտչյան. Show all posts
Showing posts with label Գոհար Մկրտչյան. Show all posts

21.2.14

ՀՐԱ՜ՅՐ ԿԱՄ ԱԼ ԳՈՒՑԵ ՀԱ՜ՅՐ ՄԵՍՐՈՊ

Օրհնութիւն Ձեզի, քանի դուք հաւատացիք՝ թէ Հայց. Եկեղեցին քաղցր եւ հարազատ հաստաութիւն մըն է՝ Աստուծոյ գերագույն պարգեւը հայութեան: Թէ Հայց. Եկեղեցին ոգի է, ուժ է, լույս է. անոր ջահակիրներըէ Լուսաւորիչ եւ Ներսէս, Սահակ եւ Մեսրոպ, Նարեկացի եւ Շնորհալի, Խրիմեան եւ Զարեհ Սքանչելի «Լուսավորեցին մռայլ մեր պատմութեան, բացուելով անոր մութերուն վրա, եւ լուսավորելով մեր պատմութեան ուղին»: Եւ թէ Հայց. Եկեղեց տապանակ ուխտին է, ուր դրած ենք հայ հաւատքին մանանան, ոսկի սափորր հայ արեուստին, հայ գրչին, հայ ծէսին եւ աղօթքին, գումարը այն հոգեկան եւ մտաւոր իրագործումներուն, որոնք հայ ուղին կը յատկանշեն Աստուծոյ մերձեցումին:
Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճյան 

Դուրս եկա պատշգամբ: Արևն այնքան գեղեցիկ էր, փռել էր իր արքայական շողերը՝ փորձելով մեղմացնել մարդկանց հոգիները՝ կարոտ ջերմության: Ժպտադեմ հայացքով հետևվում է ամպի փոքրիկ ծվեններին, և փորձում պատկերացնել ինձ ծանոթ կամ գուցե անծանոթ պատկերներ մարդակնց: Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ տեսա ինձ հարազատ մի հոգևորականի պատկեր՝ կարմիր պատմուճանը հագին, և մի հաղթական թագ գլխին: Իհարկե՛, ա՜խ ինչպես կարող էի մոռանալ նրան: Շատ փոքր էի, երբ նա հյուր եկավ մեր տուն, սակայն հիշում եմ նրա բարի ժպիտը, անգին մարգարիտները, որոնք շաղ էր տալիս շուրթերից, նրա մեծ սերը մարդկանց հանդեպ և նվիրվածությունն ու հավատարմությունը՝ Աստծուն: Իսկույն տուն վազեցի: Վերձրեցի թուղթն ու գրիչը և առանձնացա սենյակումս:

7.2.14

ՆԱ ՔԱՀԱՆԱ Է - ՏԵՐ ԹՈՎՄԱ ԱԲՂ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Նա բարձրանում էր Սուրբ լեռը Սինա, 
Որի գագաթից լույս էր ճառագում, 
Եվ այդ զորավոր լույսի շողերը 
Նրա անունն էր անդադար կանչում:

Դավթի երգերով աղբյուր էր շինել շուրթերի համար, 
Որից բխում էր փառաբանության աղոթքներ՝ Աստծուն, 
Եվ Սուրբ գրքերի խոսքն ակամա 
Այդ աղբյուրից էր անսպառ հոսում:

Եվ նրա հոգու Երուսաղեմից 
Սուրբ Պատարագի զանգն էր ղողանջում, 
Խավարց ծնված լույսի փոխարեն, 
Կյանք տվող լույս էր նա կրկին տեսնում:

Սուրբ Հոգով լցված քայլում էր առաջ, 
Հաստատուն կամքով բարձրանում էր վեր, 
Պարզել էր ձեռքեևը երկինք կարոտած, 
Եվ իր ափերց խունկ էր ծխում մերթ:

Ահա նա հասավ գագաթը լեռան, 
Եվ ծնկի եկավ Բարձրյալի առաջ, 
Անամպ երկնքից մի հրեշտակ իջավ 
Ձեռքին Սուրբ հանդերձ ՝ քահանայի: