Showing posts with label Աստվածաշնչային գիտելիքներ. Show all posts
Showing posts with label Աստվածաշնչային գիտելիքներ. Show all posts

22.12.15

ՔԱՆԻ՞ ԳՐՔԻՑ Է ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԸ - Հարց 1

Գուցե առաջին հարցումը, թե քանի գրքից է բաղկացած Նոր Կտակարանը պարզերից էր (չիմանալու պարագային կարելի էր  բացել Աստվածաշունչը և հաշվել), այնուամենայնիվ 86 ընդհանուր կարծիք հայտնողներից ստացանք հետևյալ պատկերը՝

Ճիշտ պատասխանն էր՝ 27, որը և բարեբախտաբար ամենից շատ ձայներն է հավաքել:

Աստվածաշունչ մատյանը լայն առումով բաղկացած է 2 մասից՝ Հին Կտակարան և Նոր Կտակարան: Պարզորեն ասած՝ Հին և Նոր բառերի բաժանարար կետը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդեղացումն է: Ուրեմն, Նոր Կտակարնը ընթերցողին է ներկայացնում Հիսուսի ծնունդի հետ կապված և դրան հաջորդող իրադարձությունները և գրություններ, որոնք արդեն Հիսուսի Հարությունից հետո թողնված գրական ժառանգություն են: Ասում եմ գրական ժառանգություն, քանի որ Նոր Կտակարանի 27 գրքերից և ոչ մեկը, սկզբունքորեն չի գրվել Աստվածաշնչի մաս կազմելու նպատակով, այլ դրանք զատ-զատ «գործեր են»՝ իրենց հատուկ ոճով և լեզվով գրված, ունեցել են իրենց հասցեատերերը, լսարանը, որոնց հոգևոր պահանջները բավարարելու համար Առաքեալները գրել են դրանք: Քիչ ավելի ուշ դրանք միավորվել են մեկ ընդհանուր «հատորի մեջ» որով կազմվել է Նոր Կտակարանի կանոնը:

16.12.15

Վերսկսում ենք «ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ» ծրագիրը

Հիշո՞ւմ եք, մոտ 2 տարի առաջ ՍԱՐԿԱՎԱԳԱԳԻՐՔԸ հանդես եկավ բավական հաջող մի նախաձեռնությամբ, որը կոչվում էր «ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ»: Ինչպես նշվել էր նախաձեռնության առաջին գրառման մեջ, այն նպատակ ուներ՝ «հարցումների միջոցով ստուգել և մանավանդ զարգացնել ու տալ ընթերցողին Սուրբգրային այլևայլ գիտելիքներ»: Հարցումներից մի քանի օր հետո հրապարակվում էին արդյունքները և նաև փոքրիկ բացատրություն էր տրվում ճիշտ կամ սխալ պատասխանների մասին: Ծրագիրը հիմնականում գործարկվում էր ՍԱՐԿԱՎԱԳԱԳՐՔԻ ֆեյսբուքյան էջում:

Նկատի առնելով համացանցասերների մեծ հետաքրքրությունը տարատեսակ հարցումների և թեստերի հանդեպ, որոշեցի արդեն բլոգի տիրույթում վերսկսել հարցումների այս ծրագիրը, ինչ կասե՞ք: Եթե ժամանակը բավարարի, շաբաթական 1 անգամ 1 հարց կտեղադրվի, որի ճիշտ պատասխանը կքննարկենք միասին մի քանի օր հետո:

Մեզ կարող եք ուղարկել նաև ձեր հարցումները, որոնք շուտով կկարողանաք տեսնել այս ծրագրի հարցերի շարքում :)