Մեկնություն - ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 

Նոր Կտակարանի կանոնում երրորդ գիրքը Ղուկասի ավետարանն է: Պողոս առաքյալին ճամփորդությունների և քարոզչության ընթքցքում օգնում էին տարբեր քրիստոնյաներ, որոնց անունները հանդիպում են իր թղթերում: Պողոս առաքյալի երեք թղթերում նշվում է նաև Ղուկաս անունով մի բժշկի մասին (Կող. 4:14, Փիլ. 1:24, 1 Տիմ. 4:11): Հենց այս Ղուկասն էլ երրորդ ավետարանի հեղինակն է: Նա, Պողոսի աշակերտն ու գործակիցը լինելով, շատ անգամ ճանապարհորդել էր նրա հետ: Ղուկասը ծնունդով Անտիոքից էր և ըստ ավանդության եղել է Հիսուսի 72 աշակերտներից մեկը: Որոշ մեկնությունների համաձայն Էմմավուսի ճամփորդներից մեկը (Ղուկ. 24:13) Ղուկասն է եղել:

Ավետարանի հասցեատերը, ըստ ավետարանի, Թեոփիլոսն է, որը հավանաբար հռոմեացի պաշտոնյա էր, որին հեղինակը ցանկանում էր պատմել Քրիստոսի մասին: Ի դեմս Թեոփիլոսի, Ղուկասն իր ավետարանն ուղղել է հեթանոսությունից դարձի եկած քրիստոնյաներին:

Գրության վայրի մասին կարծիքները տարբեր են: Ավելի հավանական է համարվում Եփեսոսը: Գրության ժամանակի վերաբերյալ ևս տարբեր կարծիքներ են հայտնվել, սակայն առավել ընդունելի է այն տեսակետը, որ Ավետարանը գրվել է 70 թվականից ոչ շատ ուշ:

Ղուկասի ավետարանն սկսվում է տաճարում Զաքարիայի կողմից զոհի պատրաստության պաշտամունքի նկարագրությամբ: Այդ պատճառով էլ Ղուկաս ավետարանիչի խորհրդանիշ է համարվում եզը:

 Ղուկասը  Ավետարանը Հիսուսին ներկայացնում է որպես Իսրայելի և մանավանդ ամբողջ մարդկության Փրկչի: Ավետարանի սկզբում հանգամանորեն նկարագրված են Հովհաննես Մկրտչի ու Հիսուսի ծնունդների ավետումն ու ծննդյան հանգամանքները՝ Զաքարիայի օրհներգով, Մարիամի փառաբանական երգով, հրեշտակների օրհներգությամբ և Սիմեոն ծերունու օրհնաբանությամբ, որոնք հենց սկզբից մեզ են փոխանցում Ղուկասի Ավետարանի հիմնական պատգամը Քրիստոսի աստվածային ծագման և փրկության համաշխարհային նշանակության մասին:
Ղուկասի Ավետարանում նաև հատուկ ձևով արտացոլված է Աստծու սերը, մանավանդ խոնարհ դասի մարդկանց նկատմամբ: Այս Ավետարանը հաճախ կոչում են «Մեղավորի Ավետարան»: Դա խոնարհների, աղքատների, զրկվածների, այրիների և օտարականների Ավետարանն է: Այս Ավետարանն առավել ամբողջական կերպով տալիս է Հիսուսի կյանքի պատմությունը՝ սկսած Հովհաննես Մկրտչի ծնունդից մինչև Հիսուսի հարությունը: Հեղինակի նպատակն է եղել Հիսուսի կյանքի դեպքերը պատմել կանոնավոր դասավորումով: Իսկ Հիսուսի հարությունից հետո քրիստոնեության տարածման և զորացման պատմութ-յունը նույն հեղինակը պատմում է «Առաքյալների գործերը» գրքում:
Հատկանշականն այն է, որ մի շարք դրվագներ և առակներ կան միայն Ղուկասի Ավետարանում: Այսպես, օրինակ, Հիսուսի ծննդյան ժամանակ հրեշտակների երգը, հովիվների այցը, պատանի Հիսուսը տաճարում, փարիսեցու և մաքսավորի, բարի սամարացու, անառակ որդու և այլ առակներ, Զակքեոսի և խաչված ավազակի դարձը և այլն:

ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ.
Նախաբան (1.1-4)
Հովհաննես Մկրտչի և Հիսուսի ծնունդն ու մանկությունը (1.5-2.52)
Հովհաննես Մկրտչի առաքելությունը (3.1-20)
Հիսուսի մկրտությունն ու փորձությունը (3.21-4.13)
Հիսուսի առաքելությունը Գալիլեայում (4.14-9.50)
Հիսուսի երթը Գալիլեայից Երուսաղեմ (9.51-19.27)
Վերջին շաբաթը Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում (19.28-23.56)

Հիսուսի հարությունը, հարությունից հետո երևալը և համբարձումը (24.1-53)

Ղուկաս 1 ՆԱԽԱԲԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՎԵՏՈՒՄԸ ՀԻՍՈՒՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՎԵՏՈՒՄԸ ՄԱՐԻԱՄԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՂԻՍԱԲԵԹԻՆ ՄԱՐԻԱՄԻ ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ԹԼՓԱՏՈՒՄԸ ԶԱՔԱՐԻԱՅԻ ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ղուկաս 2 ՀԻՍՈՒՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՀՈՎԻՎՆԵՐԻ ԱՅՑԸ ՀԻՍՈՒՍԻ ԹԼՓԱՏՈՒՄԸ ԵՒ ԸՆԾԱՅՈՒՄԸ ՏԱՃԱՐԻՆ ՍԻՄԵՈՆ ԾԵՐՈՒՆՈՒ ՄԱՐԳԱՐԵԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՆԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԵԱՑՈՒՄԸ ՄԱՆՈՒԿ ՀԻՍՈՒՍԸ ՏԱՃԱՐՈՒՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻ ՄԵՋՂուկաս 3 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՍՈՒՍԻ ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՍՈՒՍԻ ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ղուկաս 4 ՀԻՍՈՒՍԻ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԱՊԱՏՈՒՄ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ԳԱԼԻԼԻԱՅՈՒՄ ՀԻՍՈՒՍ ՆԱԶԱՐԵԹՈՒՄ ԴԻՎԱՀԱՐԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ԲԺՇԿՈՒՄՆԵՐ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ


Ղուկաս 5 ՁԿՆՈՐՍՆԵՐԻՑ` ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐ  ԲՈՐՈՏԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ  ԱՆԴԱՄԱԼՈՒՅԾԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ  ՂԵՒԻԻ ԿՈՉՈՒՄԸ ՎԵՃ ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


Ղուկաս 6 ՇԱԲԱԹ ՕՐՈՎ ՊՈԿՎԱԾ ՀԱՍԿԵՐ ՉՈՐԱՑԱԾ ՁԵՌՔԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՍԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԻՍՈՒՍԻ ՀԵՏԵՒԻՑ ԵՐԱՆԻՆԵՐ ԵՒ ՎԱՅԵՐ ՍԵՐ` ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ  ՈՒՐԻՇՆԵՐԻՆ ԴԱՏԵԼԸ ՊՏՂԻՑ Է ՃԱՆԱՉՎՈՒՄ ԾԱՌԸ ԵՐԿՈՒ ՏՆԵՐԸ


Ղուկաս 7 ՀԱՐՅՈՒՐԱՊԵՏԻ ՀԱՎԱՏԸ  ✠ ԱՅՐԻ ԿՆՈՋ ՈՐԴՈՒ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏԻՉԸ  ✠ ՄԵՂԱՎՈՐ ԿՆՈՋ ՀԱՎԱՏԸ


Ղուկաս 8 ԲԱՐԵՊԱՇՏ ԿԱՆԱՅՔՍԵՐՄՆԱՑԱՆԻ ԱՌԱԿԸ  ✠ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԻ ԱՌԱԿԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸՃՐԱԳԻ ԱՌԱԿԸՀԻՍՈՒՍԻ ՄԱՅՐՆ ՈՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՐԸԳԵՐԳԵՍԱՑԻ ԴԻՎԱՀԱՐԸ  ✠ ՀԱՅՐՈՍԻ ԱՂՋԿԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՏԵՌԱՏԵՍ ԿՆՈՋ ԲԺՇԿՈՒՄԸ


Ղուկաս 9 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՐՈՎԴԵՍԸ ԵՒ ՀԻՍՈՒՍ ՀԱՑԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ ՃՇՄԱՐԻՏ ԴԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՍՈՒՍԻ ԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐ ՄԱՀՎԱՆ ԵՒ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԻՍՈՒՍԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍՆՈՏ ԵՐԵԽԱՅԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ  ՃՇՄԱՐԻՏ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՎ ՄԵՐ ԴԵՄ ՉԵ, ՄԵԶ ՀԵՏ Է ՎԱՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՄԱՐԻԱՅԻ ՄԻ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԿՈՉՄԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  


Ղուկաս 10 ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸՎԱՅԵՐ ՉԱՊԱՇԽԱՐՈՂ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻՆՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸՀԻՍՈՒՍԻ ԲԵՐԿՐԱՆՔԸՄԵԾ ՊԱՏՎԻՐԱՆԸԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻՆԱՅՑ ՄԱՐԹԱՅԻՆ ԵՒ ՄԱՐԻԱՄԻՆ


Ղուկաս 11 ՀԻՍՈՒՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆՈՒՄ Է ԱՂՈԹԵԼՀԻՍՈՒՍ ԵՒ ԲԵԵՂԶԵԲՈՒՂԸՊԻՂԾ ՈԳՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸՃՇՄԱՐԻՏ ԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՐԿՆԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՀԱՅՑՈՒՄ ՀԻՍՈՒՍԻՑՄԱՐՄՆԻ ԼՈՒՅՍԸՓԱՐԻՍԵՑԻՆԵՐԻ ԵՒ ՕՐԵՆՔԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄԸ  ✠
Ղուկաս 12 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ԿԵՂԾԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ  ✠ ԴԱՎԱՆԵԼ ՀԻՍՈՒՍԻՆԱՆՄԻՏ ՄԵԾԱՀԱՐՈՒՍՏԸՀՈԳՍ ԵՒ ԱՆՁԿՈՒԹՅՈՒՆՓՈՔՐԻԿ ՀՈՏԸ  ✠ ՊԱՏՐԱՍՏ ԼԻՆԵԼ ՏԻՐՈՋ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՏՆՏԵՍԸ  ✠ ՀՈՒՐ ԵՒ ԲԱԺԱՆՈՒՄԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ


Ղուկաս 13 ԿՈՉ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅԱՆԱՆՊՏՈՒՂ ԹԶԵՆԻՆԿՈՒՉ ԵԿԱԾ ԿՆՈՋ ԲԺՇԿՈՒՄԸ ՇԱԲԱԹ ՕՐՈՎՄԱՆԱՆԵԽԻ ՀԱՏԻԿԻ ԱՌԱԿԸԹԹԽՄՈՐԻ ԱՌԱԿԸ  ✠ ՆԵՂ ԴՈՒՌԸԱՂՎԵՍ ՀԵՐՈՎԴԵՍԸՈՂԲ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ  ✠


Ղուկաս 14 ՋՐԳՈՂՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ ՇԱԲԱԹ ՕՐՈՎԴԱՍ` ԽՆՋՈՒՅՔԻ ՀՐԱՎԻՐՎԱԾՆԵՐԻՆՀՐԱՎԻՐՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՄԵԾ ԽՆՋՈՒՅՔԻ ԱՌԱԿԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ՃՇՄԱՐԻՏ ՀԵՏԵՒՈՐԴԸ  ✠ ԱՆՀԱՄ ԱՂԸ


Ղուկաս 15 ԿՈՐԱԾ ՈՉԽԱՐԻ ԵՒ ԿՈՐԱԾ ԴՐԱՄԻ ԱՌԱԿԸ  ✠ ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՈՒ ԱՌԱԿԸ


Ղուկաս 16 ԱՆԻՐԱՎ ՏՆՏԵՍԻ ԱՌԱԿԸԴՐԱՄԻ ԽԵԼԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸԸՆԴԴԵՄ ԱՐԾԱԹԱՍԵՐ ՓԱՐԻՍԵՑԻՆԵՐԻԱՂՔԱՏ ՂԱԶԱՐՈՍԻ ԱՌԱԿԸ


Ղուկաս 17 ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ԱՆՀԻՇԱՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՎԱՏԻ ՈՒԺԸԽՈՆԱՐՀԱԲԱՐ ԾԱՌԱՅԵԼՏԱՍԸ ԲՈՐՈՏՆԵՐԻ ՄԱՔՐՎԵԼԸԱՍՏԾՈՒ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏԸ  ✠


Ղուկաս 18 ԱՆԻՐԱՎ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԵՒ ԱՅՐԻ ԿՆՈՋ ԱՌԱԿԸՓԱՐԻՍԵՑԻՆ ԵՒ ՄԱՔՍԱՎՈՐԸՀԻՍՈՒՍ ՕՐՀՆՈՒՄ Է ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆՀԱՐՈՒՍՏ ԻՇԽԱՆԱՎՈՐԸ  ✠  ԿՐԿԻՆ ԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՀՎԱՆ ԵՒ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԵՐԻՔՈՎԻ ԿՈՒՅՐ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆԻ ԲԺՇԿՈՒՄԸ


Ղուկաս 19 ՀԻՍՈՒՍ ԵՒ ԶԱԿՔԵՈՍ ՄԱՔՍԱՊԵՏԸՏԱՍԸ ՄՆԱՍՆԵՐԻ ԱՌԱԿԸՀԻՍՈՒՍԻ ՄՈՒՏՔԸ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄՈՂԲ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻՏԱՃԱՐՈՒՄ ԱՌԵՒՏՈՒՐ ԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎՏԱՐՈՒՄԸ


Ղուկաս 20 ՀԱՐՑ ՀԻՍՈՒՍԻՆ` ԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՉԱՐ ՄՇԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱԿԸ  ✠ ԿԱՅՍՐԻՆ ՏՐՎԵԼԻՔ ՏՈՒՐՔԸ  ✠ ՀԱՐՑ ՄԵՌԵԼՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՀԻՍՈՒՍ` ՈՐԴԻ ԵՒ ՏԵՐ ԴԱՎԹԻՕՐԵՆՍԳԵՏՆԵՐԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄԸՂուկաս 21 ԱՅՐԻ ԿՆՈՋ ԼՈՒՄԱՆ ԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՏԱՃԱՐԻ ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՒ ՀԱԼԱԾԱՆՔՆԵՐ ԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴՈՒ ԳԱԼՈՒՍՏԸ  ԹԶԵՆՈՒ ԴԱՍԸ. ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴՈՒ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՊԱՀԸ  ✠ ՉՍՊԱՍՎԱԾ ՕՐԸ ԵՒ ԺԱՄԸ


Ղուկաս 22 ՀՈՒԴԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏՆԵԼՈՒ ՀԻՍՈՒՍԻՆՎԵՐՋԻՆ ԸՆԹՐԻՔԸ  ✠ ՄԵԾԸ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐԻՆ ԽՈՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍԻ ՈՒՐԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՔՍԱԿ, ՄԱԽԱՂ ԵՒ ՍՈՒՐԱՂՈԹՔ ՁԻԹԵՆՅԱՑ ԼԵՐԱՆ ՎՐԱ  ✠ ՀԻՍՈՒՍԻ ՄԱՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ  ✠ ՊԵՏՐՈՍԻ ՈՒՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  ✠ ՀԻՍՈՒՍԻ ՁԱՂԿՈՒՄԸ  ✠ ՀԻՍՈՒՍ ԱՏՅԱՆԻ ԱՌԱՋ


Ղուկաս 23 ՀԻՍՈՒՍ ԲԵՐՎՈՒՄ Է ՊԻՂԱՏՈՍԻ ԱՌԱՋՀԻՍՈՒՍ ՀԵՐՈՎԴԵՍԻ ԱՌԱՋՀԻՍՈՒՍ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎՈՒՄ Է ՄԱՀՎԱՆՀԻՍՈՒՍԻ ԽԱՉԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸՀԻՍՈՒՍԻ ՄԱՀԸՀԻՍՈՒՍԻ ԹԱՂՈՒՄԸ  ✠


Ղուկաս 24 ԹԱՓՈՒՐ ԳԵՐԵԶՄԱՆԸ ԵՒ ՀԻՍՈՒՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ✠ ԷՄՄԱՎՈՒՍԻ ՃԱՄԲՈՐԴՆԵՐԸ  ✠ ՀԻՍՈՒՍ ԵՐԵՒՈՒՄ Է ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐԻՆՀԻՍՈՒՍԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԸ