Մեկնություն - ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻՆ

Եփեսոսը Փոքր Ասիայի ամենակարևոր քաղաքներից էր: Չնայած որ Պողոսն ինքը չէր հաստատել Եփեսոսի եկեղեցին, սակայն շուրջ երեք տարի մնաց և ուսուցանեց այնտեղ` առաքելական իր երրորդ ճանապարհորդության ընթացքում (Գրծ. 19.1-20.1): Իսկ նամակը գրվել է նրա բանտարկության ժամանակ:
Նամակում, որպես գլխավոր խորհրդածություն և մտահոգություն, քննության է առնվում Աստծու հավիտենական ծրագիրը, որի վերջնական նպատակն այն է, որ «երբ ժամանակներն իրենց լրումին հասնեն, Քրիստոսն իրենով բովանդակելու է ամեն ինչ, որ կա երկնքում և երկրի վրա» (1.10): Առաքյալը կոչ է անում Աստծու ժողովրդին, որ ապրեն այս ծրագրի համաձայն, որպեսզի իրագործեն մարդկության միությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ միանալով:
Նամակի առաջին մասում առաքյալը կանգ է առնում Աստծու հետ միության ծրագրի վրա՝ խոսելով այն միջոցների մասին, թե Հայր Աստված  ինչպե՛ս է ընտրել իր ժողովրդին, թե նրանք ինչպես են իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ արժանացել ներման ու դարձել ազատ, և թե ինչպես Աստծու խոստումը երաշխավորված է Սուրբ Հոգով: Իսկ երկրորդ բաժնում առաքյալն ընթերցողներին թելադրում է, որ ապրեն այնպիսի օրինակելի կյանքով, որ Քրիստոսի հետ իրենց միությունը դառնա իրականություն՝ միմյանց հետ իրենց ունեցած միությամբ, որ թե՛ եկեղեցում և թե՛ ընկերային ու ընտանեկան հարաբերությունների ընթացքում արտահայտվի փոխադարձ հարգանքով, հնազանդությամբ, սիրով և հոգատարությամբ:
Քրիստոսի հետ Աստծու ժողովրդի միությունը ցույց տալու համար առաքյալը գործածում է երեք պատկերավոր արտահայտություններ: Եկեղեցին մի մարմին է, որի գլուխը Քրիստոսն է, կամ եկեղեցին այն կառույցն է, որի անկյունաքարն ինքը Քրիստոսն է, կամ եկեղեցին նման է մի կնոջ, որի փեսան Քրիստոսն է: Հեղինակն ամեն ինչ տեսնում է Քրիստոսի սիրո, զոհագործումի, ներողամտության, շնորհի ու սրբության լույսի տակ:
Գրության ժամանակի և վայրի մասին մասնագետների կարծիքները տարբեր են: Մեզ համար ընդունելի է այն կարծիքը, ըստ որի նամակը գրվել է Հռոմում, 62-63թթ.:

ՆԱՄԱԿԻ ԱՄՓՈՓ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
✠ Նախաբան (1.1-2)
✠ Քրիստոսն ու եկեղեցին (1.3-3.21)
✠ Քրիստոսի հետ նոր կյանք (4.1-6.20)

✠ Վերջաբան (6.21-24)

Եփեսացիներ 1 ՈՒՂԵՐՁ ԵՒ ՈՂՋՈՒՅՆՀՈԳԵՒՈՐ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԻՍՏՈՍՈՎՊՈՂՈՍԻ ԱՂՈԹՔԸ


Եփեսացիներ 2 ՄԱՀԻՑ ԴԵՊԻ ԿՅԱՆՔՄԵԿ` ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍՈՎ


Եփեսացիներ 3 ՊՈՂՈՍԸ` ՀԵԹԱՆՈՍՆԵՐԻ ԱՌԱՔՅԱԼՃԱՆԱՉԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍԵՐԸ


Եփեսացիներ 4 ԲՈԼՈՐՍ` ՄԵԿ ՄԱՐՄԻՆՔՐԻՍՏՈՍՈՎ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ


Եփեսացիներ 5 ԱՊՐԵԼ ՈՐՊԵՍ ԼՈՒՍՈ ՈՐԴԻՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ


Եփեսացիներ 6 ՈՐԴԻՆԵՐ ԵՒ ԾՆՈՂՆԵՐԾԱՌԱՆԵՐ ԵՒ ՏԵՐԵՐՀՈԳԵՒՈՐ ՄԱՐՏՎԵՐՋԻՆ ՈՂՋՈՒՅՆՆԵՐ