Մեկնություն - ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ

18-րդ դարում Սուրբ Գրքի ուսումնասիրողները Պողոս առաքյալի երեք նամակներին տվեցին «Հովվական» անվանումը, քանի որ այս նամակները ուղղված են եկեղեցու հովիվների: Դրանցից երկուսը Պողոսը հղել է Եփեսոսի եպիսկոպոս Տիմոթեոսին և մեկը` Կրետեի եպիսկոպոս Տիտոսին:
Տիմոթեոսը Փոքր Ասիայից մի երիտասարդ քրիստոնյա էր, հրեա մոր և հույն հոր զավակ: Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին առաջին անգամ հանդիպեց Լյուստրայում՝ առաքելական իր երկրորդ ճանապարհորդության ընթացքում: Այնուհետև Տիմոթեոսը Պողոսի սերտ օգնականը, գործակիցը և գրեթե մնայուն ընկերակիցը դարձավ նրա առաքելական ճանապարհորդությունների ժամանակ: Տիմոթեոսի անունը բազմիցս հիշատակվել է «Առաքյալների գործերը» գրքում և Պողոսի նամակներում: Բազմաթիվ առիթներով Պողոսը նրան էր վստահում նորահաստատ քրիստոնեական համայնքներում ծագած նուրբ ու դժվարին խնդիրների լուծումը:
Տիմոթեոսին ուղղված Պողոսի առաջին նամակն ունի երեք մտահոգություն:
1. Այն ազդարարություն է եկեղեցում սկսված սխալ մի ուսուցման դեմ: Հրեական և հեթանոսական գաղափարների խառնուրդ այդ ուսուցումը հիմնված էր այն հավատալիքի վրա, թե նյութեղեն այս աշխարհը չար է, և որ մարդ կարող է փրկության հասնել միայն հատուկ և գաղտնի գիտությամբ ու կենցաղով, ինչպես նաև հեռու մնալով մի շարք կերակուրներից և ամուսնությունից:
2. Նամակում ցուցումներ են տրվում եկեղեցու կարգ ու կանոնի և պաշտամունքի մասին, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպիսի նկարագիր և վարք պետք է ունենան եկեղեցու առաջնորդները, երեցներն ու սարկավագները:
3. Առաքյալը հորդորում է Տիմոթեոսին, թե նա ինչպես պետք է Քրիստոսի բարի և օրինակելի ծառա լինի, և հիշեցնում է նրա ունենալիք պատասխանատվությունները հավատացյալների զանազան խմբավորումների հանդեպ:         
Տիմոթեոսին ուղղված առաջին նամակը հեղինակը գրել է 63-64 թվականների միջև, Մակեդոնիայում:

ՆԱՄԱԿԻ ԱՄՓՈՓ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
✠ Նախաբան (1.1-2)
✠ Եկեղեցուն և նրա պաշտոնյաներին վերաբերող ցուցումներ
 (1.3-3.16)

✠ Տիմոթեոսի առաքելությանը վերաբերող ցուցումներ (4.1-6.21)

Ա Տիմոթեոս 1 ՈՒՂԵՐՁ ԵՒ ՈՂՋՈՒՅՆԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՍՈՒՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՍՏԾՈՒ ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


Ա Տիմոթեոս 2 ԱՂՈԹԵԼ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ


Ա Տիմոթեոս 3 ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ԱՐԺԱՆԻՔՆԵՐԸՍԱՐԿԱՎԱԳԻ ԱՐԺԱՆԻՔՆԵՐԸԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ԱՍՏՎԱԾԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ:  ✠


Ա Տիմոթեոս 4 ՍՈՒՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԼԱՎ ԾԱՌԱՆ


Ա Տիմոթեոս 5 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊԵՐԵՑՆԵՐ


Ա Տիմոթեոս 6 ԾԱՌԱՆԵՐՍՈՒՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀՈՐԴՈՐ ՀԱՐՈՒՍՏՆԵՐԻՆ